Bestyrelsen

Gentofte Badminton Klubs bestyrelse

Bestyrelsen i Gentofte Badminton Klub er sammensat af en engageret gruppe af frivillige. Ens for alle er at de brænder for badminton og ønsker at gøre en forskel for GBK. 

De frivillige i bestyrelsen besidder tilsammen de kompetencer, der kræves for at lede en traditionsrig badmintonklub som GBK. Bestyrelsens ansvar og pligter er nemlig ikke begrænset til forhold, der relaterer til badminton. Men indebærer for eksempel også ansvaret for drift og vedligeholdelse af de selvejede bygninger i Gentofte. 

Bestyrelsen består af følgende personer: 

Bestyrelsen får god opbakning og støtte af GBKs dygtige forretningsfører, Lene Eipe, samt et stigende antal frivillige kræfter. 

Har du emner som du ønsker bestyrelsen skal tage op, så kontakt os venligst via email her