Forældrehjælp til USU-arrangementer

USU afholder flere sociale arrangementer i løbet af sæsonen. Nogle har til formål at ryste spillerne sammen på tværs af årgangene, andre har til formål at samle penge ind til ungdomsafdelingen.

USU vil være tovholdere på alle arrangementerne, men har brug for frivillige hænder for at kunne gennemføre dem. Det kan dreje sig om 2 timer en torsdag aften hvor der skal serveres æbleskiver eller 1 time en fredag aften for at gøre hallen klar til Natminton. Alle opgaverne er klart definerede og der er køreplaner til dem alle.

Hvis alle hjælper en smule, går det meget nemmere  🙂

Du kan se hvad opgaverne består af her: Forældre opgaver til USU-arrangementer