U17/19

Frank Larsen er årgangsansvarlig træner for U17/19-spillerne, samt cheftræner for ungdomsafdelingen:

Frank har det overordnede ansvar i forhold til træningsplanen, indplacering af spillere og Den Røde Tråd for træningen (er beskrevet under USU Træningsprincipper her på hjemmesiden). Dvs. han i samarbejde med de andre årgangsansvarlige trænere, laver en plan for hvad de forskellige træninger i løbet af ugen skal indeholde, samt en overordnet plan for hvad der arbejdes med i de forskellige perioder af sæsonen. Se detaljeret periodeplan her: kommer snart 🙂

Udover at være ungdomstræner, står Frank for træningen af vores seniorer i segmentet 3. hold – 5. hold, samt af vores seniorelite i samarbejde med Scott Evans. Dette medfører en naturlig overgang for vores dygtige U17/19 spillere, der begynder at deltage på klubbens seniortræninger og spille på klubbens seniorhold.

Frank er også U17 landstræner.

Træning:

Vi har mange forskellige træningstilbud til vores U17/19-spillere – afhængig af deres niveau og hvor mange gange om ugen de ønsker at træne.

I ungdomsafdelingen har GBK specielle tilbud til de allerdygtigste U17/19-spillere, bl.a. morgentræning tirsdag kl. 7-9, træning torsdag med individuelt fokus, samt samarbejde med Performance Center omkring skadesforebyggende træning og styrketræning.

For dem der spiller på seniorhold er der mulighed for enten at være på elitetræningen (1. -3.- holdet) eller seniortræningen (3. – 5. holdet).

For den absolutte elite – som Line Christophersen ovenfor (forsvarende Europamester og udtaget til UVM) – er der ydermere mulighed for at deltage på Peter Gade Academy.

Holdturnering:

GBK har i sæsonen 2019/20 tilmeldt 3 U17/19-hold, bl.a et U17-hold i den bedste række. Se mere under “USU Holdturnering” her på hjemmesiden.

Turneringer:

Al tilmelding til turneringer foregår via www.BadmintonPlayer.dk – se under punktet “vejledning til www.badmintonplayer.dk” her på hjemmesiden.

For indmeldelse og kontingent kontaktes kontoret på gbk@gbk.dk