Ungdommen

GBK ungdomsafdeling tilbyder træning i aldersklasserne U09, U11, U13, U15 og U17.

Træningen er både for begyndere og for øvede.

I alle aldersklasserne undtagen U09 spilles der også kampe mod hold i København.

Er du interesseret i at vide mere om GBK Ungdom så er du velkommen til at hente vore velkomstfolder, som giver dig svar på mange af dine spørgsmål.

Fang velkomstfolderen på USU Velkomstfolder

GBK’s Røde Tråd.

I GBK er de ugentlige træninger bygget op efter Badminton Danmarks henvisninger.

Badminton Danmark anbefaler, at klubberne arbejder og planlægger deres træning ud fra BATK (Badmintons Aldersrelaterede Træningskoncept).

Alle GBKs ungdomstræninger er derfor bygget op efter dette koncept.

Trænerteamet i GBK er vidt forskellige, hvilket godt kan skabe lidt forvirring hos enkelte spillere, specielt hvis der fastholdes forskellige fokuspunkter igennem en periode. Hvis der derimod fastholdes fælles fokuspunkter bliver det til en kæmpe styrke.

For at sikre træningen fælles fokuspunkter og for at sikre kontinuitet og god træning har trænerteamet i GBK udarbejdet ”Den Røde Tråd” som fortæller, hvad der arbejdes med på de forskellige årgange igennem en sæson.

”Den Røde Tråd” fortæller, hvordan de forskellige træningselementer vægtes igennem en sæson indenfor de forskellige årgange.

BATK anbefaler, at man arbejder med 3 grundlæggende elementer indenfor den daglige træning. Den tekniske træning, den taktiske træning og den fysiske træning.

I GBK har vi valgt at spiltræning også skal være et fast element, så småspil og kampe vil også være en fast del af den daglige træning. Under spil og kampe er der god mulighed for, at få et fint billede af spillerens tekniske og fysiske niveau, samt udvikle den taktiske del af spillet. Derfor er spiltræning højt prioriteret i GBK.

Herunder har vi beskrevet hvilke dele vi arbejder med, indenfor de tre grundelementer, på de forskellige årgange. Det skal dog nævnes, at den taktiske del er delt op i en slagteknisk del og en benarbejds del.

I GBK mener vi, at de tre elementer skal prioriteres forskelligt i løbet af sæsonen, så hos os er en sæson delt op i 5 perioder. Se prioriteringen af elementerne over sæsonen i skemaet nedenunder.

Vi er bevidste om, at de forskellige elementer overlapper hinanden. Alligevel føler vi, at det er vigtigt at informere om, hvilke elementer der arbejdes med på de forskellige årgange, og hvordan de forskellige elementer vægtes og prioriteres over sæsonen.

Se under hver enkelt aldersgruppe for at få mere at vide om hvordan træning og spil er tilrettelagt.