USU Træningsplan

Træningsplanen er en oversigt over alle de træningshold GBK tilbyder, samt fordelingen af alle vores ungdomsspillere på de respektive hold. Hvert år når træningsplanen skal laves før sæsonstart, sker der flytning af spillere i forhold til alder og niveau. Samtidig tilstræber vi at udnytte banekapaciteten bedst muligt. Træningsplanen laves i tæt samarbejde mellem USU og de tre hovedtrænere.

Træningsplanen bliver løbende justeret. Her kan ses en oversigt over de træninger GBK tilbyder: Træningsplan – sæson 1920

Vi arbejder på at lave en helt ny struktur for træningsplanen for sæsonen 2021 for at opnå bedre udnyttelse af banekapaciteten.

De tre hovedtrænere er:

  • Frank Larsen er cheftræner. Derudover er han U17/19-ansvarlig. Han har det overordnede ansvar for træningerne – både mht. indhold og indplacering af spillerne.
  • Joshua Eipe er ansvarlig for U13/15, samt for morgen-træningerne.
  • Casper Bjerre Labori Olsen er ansvarlig for U9/11.

Trænerteamet har sørget for en rød tråd gennem træningerne, hvor der vil være forskellige fokusområder på de enkelte træningspas, samt temaer henover sæsonen.

Årsplanen kan ses her: Temaer for træningen i GBK – 2019-2020

For at en træningsplan fungerer, er det vigtigt at alle træner både op og ned. Derfor vil deltagelse på visse træningspas være forudsat af, at man deltager på andre.

Har man spørgsmål eller ønsker om ændringer skal henvendelse ske til: gbk@gbk.dk

Herefter vil relevante trænere vurdere om det kan indpasses i træningsplanen. Vi prøver så vidt muligt at tilgodese ønsker om specifikke tidspunkter pga. skole, træning med klassekammerater osv.

Med ønsket om en god sæson
USU