USU træningsplan for sæson 2017/18 på plads.

Som noget nyt for sæson 2017-2018, har vi ansat Frank Larsen som cheftræner. Derudover er Frank også U17/19-ansvarlig. Frank har det overordnede ansvar for træningerne – både mht. indhold og indplacering af spillerne.

Planlægning af træningen vil ske i tæt samarbejde med vores to andre hovedtrænere: Martin Kjellerup (U9/11-ansvarlig) og Joshua Eipe (U13/15-ansvarlig).

Trænerteamet har i samarbejde sørget for en rød tråd gennem træningerne, hvor der vil være forskellige fokusområder på de enkelte træningspas. Dette fremgår af træningsplanen.

Fang træningsplanen på USU-Træningsplan 2017-2018

Nye tiltag:

  • Vi har fået tildelt flere baner mandag. Derfor vil denne træning blive delt op fra 17:30-18. Den ene halvdel løber (Christian Skov eller Jeppe Lehwald er ansvarlige) og den anden halvdel vil køre fokus-træning med Frank. Opdeling (som vil variere) vil blive meldt ud ved sæsonstart.
  • Opstart af morgentræning fredag 6:30-8. Denne træning vil tilbydes mellemgruppen og opad. Da den ligger så tidligt, håber vi at mange af M/E-spillerne vil benytte sig af den inden skole/gymnasium.
  • Der vil blive indkøbt udstyr, så spillerne kan optages på video. Dette vil indgå som en del af den taktiske træning. Derudover vil der blive indkøbt power-trainers til løbende anvendelse i træningen.
  • Om torsdagen tilbydes specialtræning i de forskellige årgange, hvor spillerne udvælges af de årgangs-ansvarlige trænere. Spillere og frekvens vil variere hen over sæsonen. Der vil være ekstra-betaling for dette tilbud. Nærmere information kommer til relevante spillere.
  • USU/ESU-træningen er slået sammen om fredagen (kl. 18-19:30).

For at en træningsplan fungerer, er det vigtigt at alle træner både op og ned. Derfor vil deltagelse på visse træningspas være forudsat af, at man deltager på andre.

Der er etableret en rotationsordning for de bedste USU`er (U17/19), hvor de i varierende omfang får mulighed for at deltage på ESU-træningen. Disse spillere er markeret med grønt i træningsplanen.

Herunder ses rotations-systemet:

  • Rød gruppe: Carla, Caroline B og Rebecca: træner med hver torsdag + tirsdag i lige uger
  • Grøn gruppe: Anne, Isabella, Lucas, Skov og Rasmus: træner med første tirsdag og sidste torsdag i hver mdr
  • Gul gruppe: Ida, Laura, Simon, Marcus og Jeppe: træner med første torsdag og sidste tirsdag i hver mdr
  • Blå gruppe: Christian og Victor K: træner med første tirsdag i hver mdr
  • En kalender vil blive hængt op i forhallen (USU-tavlen) hvor dagene for de forskellige grupper vil fremgå.

Vurdering af hvilke spillere der har niveauet og den rette indstilling, vil ske ved løbende dialog mellem Frank, Christopher, Jim og Frederik.

Har man spørgsmål eller ønsker om ændringer skal henvendelse ske til:

U9/U11: Martin Kjellerup – martinkjellerup88@hotmail.com

Tirsdag 16:00-17:30, Torsdag 16:00-17:30 og fredag 16:30-18:00 – martinkjellerup88@hotmail.com

Mellemgruppen: Joshua Eipe  – joshua_eipe@hotmail.com

U15 M/E, U17 og U19: Frank Larsen – franklarsenguns@hotmail.com

Andre administrative henvendelser skal ske til Lene på kontoret, gbk@gbk.dk

Med ønsket om en god sæson
USU