Beretninger til årets generalforsamling (Opdateret)

Kære GBK’er

Beretningerne fra formand og de 3 spillerudvalg er nu tilgængelige her på klubbens hjemmeside.

Det giver dig mulighed for at læse beretningerne inden selve generalforsamlingen, og vi vil alle spare alle tid under generalforsamlingen.

Bestyrelsen er selvfølgelig rede til dine eventuelle kommentarer og spørgsmål.

Regnskabet for 2017 i en revideret udgave, kan udleveres fra kontoret fra mandag den 13. marts.

Har du i øvrigt forslag til behandling på dagsordenen, skal dette/disse indleveres skriftligt på klubbens kontor senest onsdag den 8. marts (eller sendes på en mail til gbk@gbk.dk).