Kontingenter

Peter Gade træner badminton i Gentofte Badminton Klub ungdom
Gentofte Badminton Klub har fokus på kvalitetstræning for alle aldersgrupper

Kontingent for badminton i Gentofte Badminton Klub 2023/2024

Se nederst på siden for at få overblik over kontingenter og priser for medlemsskab, baneleje og træning i Gentofte Badminton Klub. 

Et medlemskab af Gentofte Badminton Klub (GBK), giver dig ret til at spille på den bane du har tegnet dig for fra august til og med maj. Medlemskabet giver dig også mulighed for at spille hele sommeren, og når som helst, der er ledige baner – aftener som weekenderne. Forudsat at der ikke er andre aktiviteter i hallen (turneringer, holdkampe og andet). Tjek GBK-kalender for aktiviteter i hallen.

Betalingen er indrettet således at alle spillere – uden undtagelse – betaler et årligt grundkontingent. Herudover betales for det antal træninger man ønsker og/eller leje af bane samt boldpenge ved fællestræning.

Et ikke refunderbart indskud i klubben ved indmeldelse koster i 2023/2024 kr. 300,00 pr. medlem.

Aktuel kontingentstruktur sæson 2023/2024 Kr.
 Senior, Grundkontingent 1.650,-
Ungdom, grundkontingent alle årgange fra miniton til U19 950.-
Familiekontingent – giver far/mor ret til at spille med ungdomsspiller på ledig bane 250.-
Støttemedlem eller passivt medlem 350.-
   
   
Tillæg pr. person, ved mere end én fast bane pr. sæson Kr.
 – Part på en fast ugentlig doublebane, prime time  1.000,-
 – Part på en fast ugentlig doublebane, yder timer 200,-
 – Part på en fast ugentlig singlebane, prime time 3.500,-

 – Part på en fast ugentlig singlebane, yder timer

400,-
Ekstra træninger (tillæg) Kr.

 – Onsdag, incl. bolde

–  Lørdag, incl. træner

1.400,-

900,-

 – Søndag, incl. bolde 500,-
– Ungdom, pr. træning á 1 times varighed 600.-
 – Ungdom, pr. træning á 1,5 – 2 timers varighed 700,-
Boldpenge, træning (tillæg) Kr.
 – ESU, 2x ugentlig træning 2.100,-
 – SSU, tirsdag 600,-
 – SSU, torsdag 600,-
Tekst Forklaring
Prime time Mandag-fredag kl. 17:00 – 21:00
Yder timer Mandag-fredag kl. 7 – 15 og kl. 21:00 – 23:00 plus lørdag og søndag
Senior/Ungdom Ungdomsspillere, der deltager i senior-aktiviteter, betaler tillæg til senior-kontingent 
Familie Familiekontingent betales udover ungdomskontingent og giver mor/far ret til spil med junior på ledige baner.
Senior Giver ret til spil på hold og spil på ledige baner i yder timer, men ingen træning
Ungdom Betaler grundkontingent + for det antal ugentlige træninger, der ønskes
Sæson GBK tilstræber at hallen er åben for klubbens medlemmer året rundt.
Åbningstid Almindelig åbningstid er
Mandag til torsdag fra 7:00 til 21:30
Fredag til søndag fra 7:30 til 19:30
Betaling Kontingenter (inkl. tillæg) opkræves hvert år i juli måned med forfald primo august
ESU Elite spiller, senior
SSU Senior spiller
USU Ungdoms spiller – miniton til U19
Eksempler inklusive kontingent og tillæg Kr.
Klassisk double bane pr. næse i prime time 2.650,-
Klassisk double bane pr. næse i yder time 1.750,-
Klassisk single bane pr. næse i prime time 5.150,-
Klassisk single bane pr. næse i yder time 3.700,-
Mor/far, der spiller med junior på ledige baner 250,-
Ungdom med 3 x træning á 1 time pr. uge 2.750,-
Ungdom med 3 x træning á 1,5 time pr. uge 3.200,-
Deltager på veteran træning, onsdag 3.050,-
Deltager på træning, søndag 2.150,-
Deltager på træning, lørdag 2.550,-
   
Deltager på ESU, 2xugentlig træning  3.600,-
Deltager på SSU, tirsdag eller torsdag 2.850,-
Fast double bane og deltager på træning søndag 3.150,-
Rykkergebyr ved for sen betaling 100,-
   
Studerende rabat på grundkontingent til 18-26 årige (kun med gyldigt studiekort) – 600,-
GBK på Instagram
Følg GBK på Instagram