top of page

Politikker

Offentliggørelse af turneringsresultater og resultater af holdkampe o.l.

Gentofte Badminton Klub bestræber sig på at overholde de anførte retningslinier i persondataforordningen.  

  • Samtidig er GBK´s politik og vision at der skal være fokus på udvikling og proces frem for resultater. 

Ansættelse af personale med kontakt til klubbens ungdom

For de af klubben udpegede/ansatte trænere og hjælpetrænere, eller personer, der på anden vis bliver tilknyttet juniorafdelingen i GBK, og som udpeges efter d. 1. november 2003, gælder, at det efter krav fra klubbens bestyrelse er en forudsætning, at den pågældende forinden giver skriftlig samtykke til, at GBK hos Rigspolitichefen kan indhente oplysninger i henhold til Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister § 36, eller senere tilsvarende bestemmelse.

§ 36: Rigspolitichefen kan efter begæring til brug for ansættelse eller beskæftigelse af personer, der som led i ansættelsen eller beskæftigelsen har en direkte kontakt med børn under 15 år, videregive oplysninger fra efterforskningsdelen om afgørelser, som er eller har været optaget i afgørelsesdelen, og som omfatter overtrædelse af straffelovens § 222, § 222, jf. §§ 224 og 225, og § 235 samt om overtrædelse af §§ 210 og 232, hvis forholdet er begået mod et barn under 15 år.

Rygepolitik

I Gentofte Badminton Klub er der den 1. august 2007 indført totalt indendørs rygeforbud.

Det er tilladt at ryge udendørs i overensstemmelse med lokalt fastsatte retningslinjer, idet der særligt henvises til arealer tæt ved opsatte askebægre.

Rygepolitikken gælder for ansatte, medlemmer, medlemmers pårørende samt besøgende.

Det indendørs rygeforbud gælder også ved særlige lejligheder som receptioner, private arrangementer, fester eller lignende, der foregår i klubbens lokaler.

Overholdes rygeforbuddet ikke af en medarbejder eller af parter af den ovennævnte persongruppe, bør det påtales, og den pågældende skal opfordres til at efterleve rygeforbuddet.

I gentagelsestilfælde påhviler det bestyrelsen at håndhæve sædvanlige sanktioner.

Spillepolitik

I Gentofte Badminton Klub er der den 15. maj 2008 indført forbud mod spil om penge i de af klubben ejede lokaliteter.

Det er således ikke tilladt at deltage i kort- eller brætspil om penge – eller på anden vis være part i et spil, hvor der kan vindes penge (såkaldt gambling).

Det er heller ikke tilladt at uddele reklamer, blade eller andet materiale, der markedsfører pengespil (f.eks. poker).

Denne spillepolitik gælder for ansatte, medlemmer, medlemmers pårørende samt besøgende, der færdes i de af Gentofte Badminton Klub sædvanligvis benyttede lokaler, og inkluderer forhold under private fester og/eller uformelle sammenkomster.

Overholdes forbudet mod spil om penge ikke, bør det påtales og den pågældende skal opfordres til at efterleve forbuddet.

I gentagelsestilfælde påhviler det bestyrelsen at håndhæve sædvanlige sanktioner.

Forside billede GBK.jpeg
bottom of page