Træningsprincip – U17/19

Den Røde Tråd – U17/19

Badminton Danmark anbefaler, at klubberne arbejder og planlægger deres træning ud fra BATK (Badmintons Aldersrelaterede Træningskoncept).

Alle GBKs ungdomstræninger er derfor bygget op efter dette koncept

Teknisk træning (Slagteknik)

Her fortsætter vi udviklingen fra U15 og udbygger med et fokus på single, double og mix-specifikke situationer. (Serv, servereturneringer, 3. 4. og 5. bold samt offensiv og defensiv.)

Vi vil have fokus på speed og power i slagarm, med henblik på smashhårhed, maskeringer og retuneringsmuligheder i pressede situationer.

Der vil være fokus på stabil teknik og høj sikkerhed under højt tempo og stort pres. Endvidere vil vi fortsætte udviklingen af den enkelte spillers individuelle teknikker og maskeringer.

Teknisk træning (Benarbejde)

Fokus på konstant udvikling af speed og power i basis bevægelser. Fokus på offensive situationer med hopslag og ryk og defensive og desperate situationer.

Fokus på single, double og mix-specifikke situationer. Både offensivt og defensivt.

Taktisk træning

Her bliver det taktiske element en fast del af alt spil og kamp. Spillerne trænes i at lave kampanalyser og vi bruger mere og mere video. Endvidere inddrages det mentale aspekt mere og mere i analyserne og den taktiske forståelse. Spillerne skal have mulighed for selv at formulere og evaluere den taktiske del af træningen.

Fysisk træning

Herfra skal kroppen optimeres.

Vi fastholder et fokus på bevægelighed. Ydermere er den aerobe træning meget vigtig. Fx løb i hallen eller slagøvelser med høj intensitet er vigtig. Udenfor sæson får spillerne uddelt et løbeprogram som de skal følge over sommeren. Ellers anbefales spinning eller almindelig cykling som et godt alternativ.

Den anaerobe træning prioriteres højere i u17 og u19. Anaerob træning gennemføres som funktionel træning. Primært gennem forskellige slagøvelser med korte intervaller og relativt lange pauser.

Styrketræning med frie vægte bliver en væsentlig del af styrketræningen. Sidst i perioden kan der også være fokus på muskeltilvækst, afhængigt af individuelle behov og ambitioner.

Den tekniske korrekte udførsel af øvelserne er stadig helt afgørende for styrketræningen i denne periode.