top of page

Bestyrelsen i Gentofte Badminton Klub

Bestyrelsen i Gentofte Badminton Klub er sammensat af en engageret gruppe frivillige kræfter. Ens for alle er at de brænder for badminton og ønsker at gøre en forskel for GBK. 

De frivillige i bestyrelsen besidder tilsammen de kompetencer, der kræves for at lede en traditionsrig badmintonklub som GBK.

Bestyrelsens ansvar og pligter er nemlig ikke begrænset til forhold, der alene relaterer til badminton. Ansvaret indebærer for eksempel også opgaver ifm. drift og vedligeholdelse af de selvejede bygninger i Gentofte. 

Bestyrelsen består af følgende personer: 

  • Formand: Flemming Bie

  • Næstformand: Niels Erik Nielsen

  • Kasserer: Uffe Bjerring ­Pedersen

  • Elite Spiller Udvalget (ESU): Anne Pedersen

  • Ungdoms Spiller Udvalget (USU): Susanne Kauffmann

  • Turnerings Udvalget (TU): Lars Michelsen

  • Sponsorer: Ubesat

Bestyrelsen får god opbakning og støtte af GBKs dygtige forretningsfører, Lene Eipe, samt et stigende antal frivillige kræfter. 

I Gentofte Badminton Klub mødes bestyrelsen typisk 12-15 gange årligt – afhængig af hvor mange ekstraordinære aktiviteter der foregår. 

Medlemmer vælges på klubbens årlige generalforsamling. Hvert medlem vælges for en periode af 2 år. Bestyrelsens sammensætning er defineret i klubbens vedtægter

Har du emner som du ønsker bestyrelsen skal tage op, så kontakt os venligst via email her

bottom of page