top of page

USU Træningsprincipper – Den Røde Tråd
GBK’s Røde Tråd

Vores trænerteam laver i samarbejde “Den Røde Tråd” for ungdomstræningen i GBK. Dvs. der er en klar plan for hvad man træner på den enkelte træning, samt henover sæsonen. Dette er gjort for at sikre at træningerne har fælles fokuspunkter og for at sikre kontinuitet mellem de forskellige træningspas.

 

I GBK er de ugentlige træninger bygget op efter Badminton Danmarks anvisninger.

Badminton Danmark anbefaler, at klubberne arbejder og planlægger deres træning ud fra BATK (Badmintons Aldersrelaterede TræningsKoncept).

Den Røde Tråd” fortæller, hvordan de forskellige træningselementer vægtes igennem en sæson indenfor de forskellige årgange.

BATK anbefaler, at man arbejder med 3 grundlæggende elementer indenfor den daglige træning – Den tekniske træning, den taktiske træning og den fysiske træning.

I GBK har vi valgt at spiltræning også skal være et fast element, så småspil og kampe vil også være en fast del af den daglige træning. Under spil og kampe er der god mulighed for, at få et fint billede af spillerens tekniske og fysiske niveau, samt udvikle den taktiske del af spillet. Derfor er spiltræning højt prioriteret i GBK.

Der er lagt en grundig gennemgang under hver årgang, hvor det fremgår hvad man har fokus på indenfor de tre punkter: Teknisk Træning, Taktisk Træning og Fysisk Træning.

den-røde-tråd.jpg
bottom of page