top of page

Retningslinjer for ungdomstræning i GBK

Ungdomsafdelingen rummer over 200 spillere – alt lige fra nybegyndere til landsholdsspillere. Vi tilstræber at tilbyde alle det bedst mulige trænings-setup. Derfor er vores ambition også at have uddannede trænere tilknyttet alle træningspas. 

Udformning af træningsplanen foretages i samarbejde med klubbens trænerteam, samt vejledningerne udstukket af Badminton Danmark i forhold til træningsmængde og talentudvikling.

Træningsplanen er baseret på visionen om at GBK er en eliteklub med plads til alle. Ved indplacering på de forskellige træningshold, gennemgås alle spillerne ved sæsonstart. Herefter er der en løbende dialog trænerne imellem mht. eventuel op/ned-rykning af spillere.

Ny i badminton: For de spillere der for nylig har stiftet bekendtskab med badminton, er der udviklende og sjov træning med høj puls, hvor vi tilstræber at man passer sammen i alder og niveau. Her trænes á 1 times varighed og oftest 1-2 gange om ugen. Disse træninger er åbne for nye medlemmer.

Turneringsspiller: For spillere der deltager i turneringer og holdkampe, er der træning af længere varighed (1,5 time), samt flere gange om ugen. Her vil aldersspændet på træningerne ofte være lidt større, da fokus er på at niveauet matcher. Disse træninger vil tilbydes spillere efter trænerteamets vurdering.

Elitespillere: Tilbuddet for denne gruppe spillere (mesterrække/elite/landshold) er mere varieret, da der er stor forskel på anbefalet træningsmængde for en u13-spiller i forhold til en u19-spiller. Nogle vil være tilknyttet seniortræningen i klubben.

Til klubbens bedste spillere er der forskellige tilbud, bl.a.
– Spillersamtaler (Retningslinjer for Spillersamtaler i GBK), 
– Træning i Performance Center (Retningslinjer for Performance Center),
– Privattræning (Retningslinjer – private træningsinitiativer),
– Morgentræning (Retningslinjer for morgentræning i GBK) og
– Torsdagsrul (Retningslinjer for torsdags-rul i GBK).

Der er et begrænset antal pladser på de nævnte tilbud og pladserne tildeles af trænerteamet efter vedhæftede retningslinjer.

 

Ved spørgsmål til de sportslige beslutninger, skal al henvendelse ske til usu@gbk.dk. Herefter kontakter USU den/de relevante træner/e.

bottom of page